Cenovnik

Tretman Euro

KOMPOZITNA PLOMBA

20

KOMPOZITNA PLOMBA NA TRI POVRŠINA

25

NADOGRADNJA ZUBA SA KOČIĆEM

25

LEČENJE KANALA (1-KOREN)

20

LEČENJE KANALA (2-KORENA)

35

LEČENJE KANALA (3-KORENA)

45

TERAPIJA DUBOKOG KARIJESA

10

APLIKACIJA LEKA PO KANALU

4

PRVA POMOĆ (JAK BOL)

18

UKLANJANJE ZUBNOG KAMENCA

20

UKLANJANJE MEKIH NASLAGA

18

OBRADA JEDNOG PARADONTALNOG DZEPA

8

ORDINACIJSKO BELJENJE PO TRETMANU

150

ORDINACIJSKO BELJENJE VITALNIH ZUBA (PO ZUBU)

30

KUĆNO BELJENJE (SPLINT ZA OBE VILICE + PASTA)

150

KLINIČKI PREGLED, ANALIZA I PLAN TERAPIJE

25

AKTIVNI PLOČASTI APARAT (PO VILICI)

150

FUNKCIONALNI APARAT (OBE VILICE)

350

FIKSNI APARAT - METALNE BRAVICE (PO VILICI)

500

FIKSNI APARAT - ESTETSKE BRAVICE (PO VILICI)

750

POKRETNI RETENCIONI APARAT

50

FIKSNI RETENCIONI APARAT

50

INVISALIGN FOLIJA

100

ZAMENA LUKA I BRAVICE

15

KONTROLA POKRETNOG APARATA

5

VAĐENJE ZUBA SA ANESTEZIJOM

18

KOMPLIKOVANO VAĐENJE ZUBA SA ANESTEZIJOM

25

TERAPIJA ALVEOLITA

8

INTRAORALNA INCIZIJA APSCESA

8

ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA

8

HIRURŠKO VAĐENJE ZAOSTALIH KORENOVA

50

VAĐENJE IMPAKTIRANIH UMNJAKA

100

VAĐENJE IMPAKTIRANIH DRUGIH ZUBA

120

OTEŽANO NICANJE UMNJAKA

100

APIKOTOMIJA (JEDNOKORENI ZUB)

100

APIKOTOMIJA (VIŠEKORENI ZUB)

120

HEMISEKCIJA ZUBA

50

CISTEKOTMIJA

120
Tretman Euro

PARCIJALNE PROTEZE

230

TOTALNA PROTEZA

250

AKRILATNA PROTEZA OJAČANA METALOM

280

PRIVREMENE PROTEZA

120

ŽABICA

80

VIZIL PROTEZA PO VILICI

350

VIZIL PROTEZA NA LOKATORIMA (IMPLANTI)

500

VIZIL PROTEZA PO VILICI SA PAROM ATAČMENA

400

METALOKERAMIČKE KRUNICE

100

METALOKERAMIČKE FREZOVANE KRUNICE ZA NOŠENJE PROTEZE

120

BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNICA

200

KERAMIČKA FASETA

200

LIVENA METALNA NADOGRADNJA

20

FIBERGLASS NADOGRADNJA

50

PRIVREMENA KRUNICA (ZAŠTITNA)

15

CEMENTIRANJE

15

NAMENSKA METALNA KRUNA

50

ZAMENA STARIH ATAČMENA

40

DIREKTNO PODLAGANJE

25

INDIREKTNO PODLAGANJE

55

ZAMENA BAZE I ZUBA NA VIZIL PROTEZI

150

REPARATURA

30

INTRARADIKULARNI ATAČMENI

70

SPLINT ZA BRUKSIZAM

60

SPLINT ZA SPORTISTE

100

FRENEKTOMIJA

50

CIRKUMCIZIJA

30

NIVELACIJA GREBENA (PO SEGMENTU)

90

PRODUBLJIVANJE FORNIKSA

140

HIRURŠKO ZATVARANJE SINUSA

100

REŽANJ OPERACIJA SA FIBRINSIKM TRANSPLANTATOM - 1 ZUB

60

REŽANJ OPERACIJA SA FIBRINSIKM TRANSPLANTATOM - VIŠE ZUBA

50

BREDENT IMPLANT

550

ŠTRAUMAN IMPLANT

600

SI TECH IMPLANT

400

METALOKERAMIČKA KRUNA NA IMPLANTU

200

BEZMETALNA KRUNICA NA IMPLANTU

250

PRIVREMENE KRUNICE NA IMPLANTU SA SUPRASTRUKTUROM

75